CONVOCATOARE SI DECIZII


            Subscrisa “Asociatia Happy Moms”, prin Preşedintele Asociaţiei, Doamna Lupșa-Tătaru Dana Adriana, în baza prevederilor art. 44 din Statutul Asociaţiei şi a dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,

            Convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor pentru data de 25.01.2018, ora 10.00, la sediul Asociației Happy Moms, str. Caprioarei. Nr. 8, Sacele, Brasov, avand urmatoarea

                                                        ORDINE DE ZI

1. Discutarea cererilor formulate de membri Consiliului Director. Alegerea membrilor Consiliului Director în conformitate cu prevederile Statutului;

2. Propuneri de modificare a Statutului ;

3. Diverse.

            Conform art. 54, alin. (9) din Statutul Asociaţiei, hotărârile Adunării Generale se iau în prezenţa  a cel puțin jumătate plus unu din membri asociați. .

            Conform art.51 din Statutul asociaţiei, participanții pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, la secretariatul asociației cu cel putin 2 zile înainte de data la care are loc Adunarea Generala, iar în cazurile de urgență, cel puțin cu o zi înainte.

Ţinând cont de aceste prevederi, vă adresăm rugămintea de a asigura prezenţa membrilor Adunării Generale a Asociaţilor la această şedinţă. Si, de asemenea, sa depuneti cererile dorite, conform art.51 mai sus menționat.